<    PANDORA PASAULE 

ILGTSPĒJA

Kā pasaules lielākais rotaslietu ražotājs mēs esam apņēmušies samazināt mūsu ietekmi uz klimatu un panākt uzņēmuma oglekļa neitralitāti līdz 2025. gadam. Iepazīsti mūsu apņemšanos panākt ilgtspējīgu praksi.

Virzība uz aprites principu

Uzņēmums Pandora ir apņēmies turpināt virzību uz materiālu un atkritumu pārstrādi, piemēram, izmantojot sudrabu un zeltu, ko var pārstrādāt nebeidzami.

90% pārstrādes rādītājs

Papildus oglekļa emisiju samazināšanai mēs nepārtraukti strādājam, lai samazinātu mūsu ietekmi uz vidi plašākā mērogā. Pagājušajā gadā vairāk nekā 90% no visiem atkritumiem mūsu ražotnēs tika pārstrādāti.

Videi draudzīgas ražotnes

Pandora apstrādes iekārtas Taizemē ir vienas no modernākajām un energoefektīvākajām visā nozarē. Mūsu ražotnes Taizemē veido pusi no mūsu globālā enerģijas patēriņa, un 2020. gadā mēs pārgājām uz 100% atjaunojamās enerģijas piegādi no vietējiem saules enerģijas projektiem. Vienlaikus esam apņēmušies samazināt vai pārstrādāt atkritumus un ūdeni mūsu ražotnēs.

Mūsu klātbūtne Taizemē

Mūsu ražotnes nodrošina drošus un veselībai draudzīgus darba apstākļus vairāk nekā 11 000 darbinieku. Mēs koncentrējamies uz to, lai nodrošinātu mūsu darbiniekiem piekļuvi pienācīgiem veselības aprūpes pakalpojumiem. Tas ietver veselības veicināšanas pasākumus, labklājības programmas, diennakts aprūpes māsu segumu, piekļuvi bibliotēkai, ēdnīcas uz vietas un daudz ko citu.

Ietekme ar piegādātāju starpniecību

Mūsu mērķis ir sadarboties ar piegādātājiem, kuri atbalsta mūsu apņemšanos nodrošināt ilgtspējību. Gadu gaitā Pandora ir veikusi pasākumus, lai mūsu atbildīgo piegādes programmu labāk saskaņotu ar mūsu ilgtspējības mērķiem. Pieeju atbildīgai izejmateriālu ieguvei ēs pielāgojam kategorijām, un mūsu mērķis ir nemitīgi uzlabot sasniegumu trīs jomāsL atbildība, izsekojamība un caurspīdīgums

Ilgtspējīgas attīstības mērķu noteikšana

Pandora atbalsta ANO ilgtspējīgas attīstības mērķus. Mūsu stratēģiju jo īpaši virza četri mērķi, jo tieši šajā jomā mēs varam dot vislielāko ieguldījumu.

Atklāt vairāk

Ilgtspēja

Kā pasaules lielākais rotaslietu ražotājs mēs esam apņēmušies samazināt mūsu ietekmi uz klimatu un panākt oglekļa neitralitāti līdz 2025.gadam. Iepazīsti mūsu ilgtspējas praksi.

UZZINĀT VAIRĀK

Piešķir personisku akcentu

Pandora rotaslietas galvenā doma ir tavas dziļākās būtības izpaušana ar stilu. Parādi, ko mīli, nēsājot rotas, kas atgādina tavu būtību un visu ko tu mīli.

UZZINĀT VAIRĀK

Materiāli 

Pandora iegulda pūles, lai atrastu ne vien vislabālos materiālus ikvienam rotu dizainam, bet arī lai sameklētu tādus, kas palīdz pasargāt mūsu planētu.

UZZINĀT VAIRĀK