Noteikumi

Informējam, ka mūsu e-pasts satur sīkdatnes, kuras tiek izmantotas e-veikalā. Mēs ceram, ka tas Jums nerada neērtības. Jā nākotnē mainīsiet domas, varēsiet nomainīt savus interneta pārlūka iestatījumus un izdzēst ierakstītās sīkdatnes.

Sīkdatnes tiek izmantotas, lai Jums būtu vieglāk:

 • Atcerieties savus iestatījumus;
 • Vieglāk pieslēgties savam kontam;
 • Atgriežoties, Jūs atradīsit preces, kuras esat pievienojis grozam;
 • Lai uzlabotu mūsu vietnes saturu.

Mēs vienmēr cienām Jūsu privātumu. Ja Jums ir kādi jautājumi, rakstiet mums uz e-pastu info@pandorastore.lv

E-veikalu pandorastore.lv preču pirkšanas un pārdošanas noteikumi

 1. Definīcijas

1.1. Pārdevējs - UAB FASHION INVESTMENT GROUP Sp. z o.o. Lietuvos, uzņēmuma kods: 302664768, PVN maksātāja kods: LT100006324416, juridiskā adrese: Gedimino pr. 2A-1, Vilnius, LT.

1.2. pandorastore.lv - interneta veikals, interneta adrese www.pandorastore.lv.

1.3. Pircējs – 1) fiziska persona, kura saskaņā ar spēkā esošiem normatīvajiem aktiem drīkst noslēgt darījumus un kura pērk preces personīgai lietošanai (ne uzņēmējdarbības mērķiem); 2) Latvijas Republikas juridiska persona, kura pērk preces kā galējais lietotājs (kura ir nodomājusi izmantot preces reprezentatīviem vai citiem mērķiem, kas nav saistīti ar preču tālāku pārpārdošanu vai to izmantošanu uzņēmējdarbības, ražošanas, pakalpojumu sniegšanas mērķiem; 3) visu augstāk norādīto personu atbilstoši pilnvaroti pārstāvji.

1.4. Puses – Pircējs un Pārdevējs kopā.

1.5. Pārdevēja partneris – juridiska persona: 1) kura iesaistāma, vēloties izpildīt Pircēja pasūtījumu; 2) ar kuru izpildāmas kopējas akcijas vai projekti pandorastore.lv, šīs juridiskās personas interneta mājas lapās vai jebkādos plašsaziņas līdzekļos, kuros pandorastore.lv un šīs juridiskās personas akcijas vai projekti tiks aprakstīti, publicēti.

1.6. Persona dati – jebkāda informācija, kas ir saistīta ar fizisku personu – datu subjektu, kura identitāte ir zināma vai var būt tieši vai netieši konstatēta, izmantojot tādus datus kā personas kods, vienu vai vairākas personai raksturīgas fiziskas, fizioloģiskas, psiholoģiskas, ekonomiskas, kultūras vai sociāla rakstura pazīmes.

1.7. Noteikumi – šī „Interneta veikala pandorastore preču, dāvanu karšu noteikumi”.

1.8. Konts – Pircēja reģistrēšanās pandorastore.lv rezultāts, kura dēļ izveidojams tā personīgo datu un pasūtījumu vēstures uzglabāšanas konts. 

1.9. Prece – viss tas, ko tirgo interneta veikalā pandorastore.lv: rotaslietas – rokassprādzes, gredzeni, auskari, kaklarotas, aumleti, piekariņi. Atsevišķi Noteikumos lietojamie jēdzieni „prece”, „preces” nozīmē gan vienskaitli, gan daudzskaitli. 

1.10. Privātuma politika – Pārdevēja apstiprināts dokuments, kurā paredzēti galvenie Personas datu apkopošanas, uzkrāšanas, administrēšanas un uzglabāšanas noteikumi, izmantojot pandorastore.lv. Privātuma politika ir Noteikumu sastāvdaļa.

 1. Vispārējie nosacījumi

2.1. Šie Noteikumi ir Pusēm obligāts juridiskais dokuments, kurā nosakāmas Pušu tiesības un pienākumi, preču iegādes, apmaksas veikšanas noteikumi, preču piegādes un atgriešanas kārtība un citi ar preču pirkšanu un pārdošanu pandorastore.lv saistītie nosacījumi.

2.2. Pārdevējs saglabā tiesības Noteikumus grozīt, papildināt, labot jebkurā laikā. Jauna Noteikumu redakcija stājas spēkā to publicējot pandorastore.lv. Par noteikumu grozījumiem reģistrētie Pircēji, kuri ir piekrituši saņemt mājas lapas ziņojumus, informējami caur e-pastu. Ar spēkā esošu Noteikumu versiju Pircējiem ir iespēja iepazīties pandorastore.lv mājas lapā, kā arī katru reizi Preču pirkšanas laikā. 

2.3. Reģistrēties un pirkt preces pandorastore.lv ir tiesības visām personām, kuras norādītas šo Noteikumu 1.3. p. un kuras ir apstiprinājušas, ka ir iepazinušās ar Noteikumiem (Noteikumu 2.4. punkts). Pircēji, apstiprinot to, ka ir iepazinušies ar Noteikumiem, vienlaicīgi apstiprina arī to, ka viņiem ir tiesības pirkt preces pandorastore.lv, t. i., tie atbilst Noteikumos norādītajam Pircēja jēdzienam.

2.4. Pircējs savu iepazīšanos ar Noteikumiem un piekrišanu tos ievērot dod, veicot atzīmi ar ķeksīti pie apgalvojuma: „Iepazinos ar interneta veikala pandorastore.lv preču, dāvanu karšu Noteikumiem un TIEM PIEKRĪTU”. Šajā Noteikumu punktā norādītajam apgalvojumam Pircējs var piekrist vai nepiekrist, reģistrējoties interneta veikalā pandorastore.lv un aizpildot formu „Jaunu klientu reģistrācija”, kā arī katru reizi, veicot preču pirkuma pasūtījumu.

2.5. Ja Pārdevējam ir paredzētas tiesības vai pienākums sniegt Pircējam informāciju vai dokumentus caur elektronisko pastu, visos gadījumos par strādājošas un Pircējam piederošas elektroniskā pasta adreses iesniegšanu Pārdevējam atbild pats Pircējs. 

 1. Persona datu aizsardzība

3.1. Pircējam, pērkot preces, Pārdevējam ir jānorāda savi personas dati, kas ir nepieciešami atbilstošai preču piegādes izpildei: vārds, uzvārds, adrese (pilsēta, iela, mājas numurs (dzīvokļa numuru – nav obligāts), pasta kods) saziņai ar Pircēju, par pasūtījuma apstiprinājumu gadījumos, kad nepieciešams: aktīva elektroniskā pasta adrese un tālruņa numurs, maksājumam par preci veikšanai, saņemšanai: bankas un kredītkaršu dati. Reģistrēti Pircēji, aizpildīdami reģistrācijas formu, Konta izveidošanai, Pārdevēja sistēmā saglabā paroli, ko vēlas izmantot vēlāk pievienojoties reģistrācijas laikā izveidotajam Kontam.

3.2. Pircējs, piekrizdams šiem Noteikumiem, piekrīt, ka uz viņa norādīto e-pasta adresi tiks sūtīti informatīvie paziņojumi, kas ir nepieciešami pasūtījuma, maksājuma un piegādes apstiprināšanai vai citādai pasūtījuma izpildei. 

3.3. Pārdevējs nodrošina, ka Pircēja Persona dati, kas norādīti Noteikumu 3.1. punktā, tiks izmantoti tikai preču pārdošanas mērķiem. Pircējam dodot atsevišķu piekrišanu, Pircēja iesniegtie dati tiks izmantoti arī tiešiem tirgdarbības mērķiem.

3.4. Personas datu apstrādes noteikumi ir aprakstīti UAB FASHION INVESTMENT GROUP Sp. z o.o. Lietuvos privātuma politikā.

3.5. Pārdevējs apņemas neatklāt Pircēja persona datus trešajām personām, izņemot Pārdevēja partnerus, kas sniedz preču piegādes vai citus ar Pircēja pasūtījuma atbilstošu izpildi saistītos pakalpojumus. Citos gadījumos Pircēja persona dati trešajām personām var tikt atklāti tikai Latvijas Republikas normatīvo aktu noteiktā kārtībā.

3.6. Ņemot vērā 3.5.p., piekrizdams šiem Noteikumiem Pircējs paziņo, ka piekrīt tam, lai UAB FASHION INVESTMENT GROUP Sp. z o.o. Lietuvos pati administrētu Pircēja norādītos vai Līguma izpildes laikā Pārdevēja saņemtos Pircēja personas datus un tos sniegtu partneriem Līguma izpildes mērķim (preču piegādes, norēķinu par tām veikšanas nodrošināšanai u. c.) tādā apmērā, cik tas ir nepieciešams atbilstošo funkciju izpildei. Pircējs ir informēts, ka datu saņēmēju saraksts var mainīties. Pircējs ir informēts, ka viņam ir tiesības vērsties pie Pārdevēja (personas datu administratora), ar lūgumu iesniegt subjektu, kuriem tika nodoti viņa personas dati.

3.7. Pārdevējs var apstiprināt atsevišķu dokumentu – Privātuma politiku, kas ir paredzēta tam, lai reglamentētu galveno personas datu apkopošanas, uzkrāšanas, administrēšanas un ievērošanas noteikumus, izmantojot pandorastore. Tādā gadījumā Privātuma politikas apstiprinājums būs uzskatāms par šo Noteikumu grozījumu, kas stājas spēkā šajos Noteikumos paredzētajā kārtībā. Apstiprinātā Privātuma politika būs neatņemama Noteikumu sastāvdaļa, tādēļ lietojamais jēdziens „Noteikumi” aptvers arī Privātuma politiku.

 1. Preču pasūtīšanas, pirkšanas-pārdošanas līguma noslēgšana

4.1. Iepirkties interneta veikalā pandorastore.lv var reģistrēti un nereģistrēti lietotāji.

4.2. Pirkšanas-pārdošanas tiesiskās attiecības starp Pārdevēju un Pircēju rodas un pirkšanas-pārdošanas līgums (turpmāk – Līgums) starp tiem uzskatāms par noslēgtu no tā brīža, kad Pircējs, interneta veikalā pandorastore.lv ir izvēlējies pērkamo(-ās) preci(-es) un noformējis preču grozu, kā arī izpildījis visus pasūtījuma veikšanas soļus (ieskaitot iepazīšanos ar šiem Noteikumiem un atzīmes par to veikšanu tam paredzētajos lauciņos), nonākot līdz pēdējam solim – apmaksas veida izvēlēšanās un nospiedis norādi „Apstiprināt pasūtījumu”.

4.3. Pircēju pasūtījumi reģistrējami un ne ilgāk kā 2 (divus) gadus uzglabājami interneta veikala pandorastore.lv datu bāzē, termiņu rēķinot no pēdējo pirkšanas-pārdošanas attiecību beigām. Tādā gadījumā, ja Pārdevējs uzskata, ka ir nepieciešams, Pircēju pasūtījumi vai pat atsevišķa Pircēja konkrēti pasūtījumi interneta veikala pandorastore.lv datu bāzē var tikt uzglabāti arī ilgāk, ja tas ir nepieciešams Pārdevēja grāmatvedības uzskaites vešanai un/vai īstenojot citus Pārdevēja likumīgos mērķus, kas saistīti ar tā veicamo darbību.

 1. Pircēja tiesības

5.1. Pircējam ir tiesības pirkt preces interneta veikalā pandorastore.lv šajos noteikumos noteiktā kārtībā. 

5.2. Pircējam ir tiesības atteikties no pasūtījuma šo Noteikumu noteiktā kārtībā.

5.3. Pircējam, vadoties pēc Noteikumu 12. punktā norādītās kārtības, ir tiesības atteikties no internetā ar pandorastore.lv noslēgtā Līguma, taču ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā no preču piegādāšanas dienas. 

5.4. Pircējam ir tiesības mainīt vai atgriezt iegādātās preces šo Noteikumu noteiktā kārtībā.

5.5. Pircējam ir citas tiesības, kas ir paredzētas šajos Noteikumos, Privātuma politikā, Latvijas Republikas normatīvajos aktos.

 1. Pārdevēja tiesības 

6.1. Pārdevējam ir tiesības mainīt, apturēt vai izbeigt atbilstošu pandorastore.lv funkciju darbību vai daļu no tām, kā arī mainīt pandorastore.lv esošo elementu izvietojumu.

6.2. Pārdevējam ir tiesības apturēt vai izbeigt pandorastore.lv darbību. Tādā gadījumā, visi pieņemtie un apstiprinātie Pircēju pasūtījumi ir jāizpilda, bet jaunus pasūtījumus pieņemt nedrīkst.

6.3. Pārdevējam ir tiesības anulēt Pircēja pasūtījumu Noteikumu 10. punktā noteiktajos nosacījumos un kārtībā.

6.4. Ja Pircējs izvēlas Noteikumu 9.3.3. punktā noteikto apmaksas veidu vai 11.4. punktā paredzēto piegādes veidu, Pārdevējam, rodoties neskaidrībām par pasūtījumā norādīto informāciju, ir tiesības sazināties ar Pircēju, izmantojot pasūtījumā norādītos kontaktus.

6.5. Pārdevējs drīkst veikt dažāda rakstura tirgdarbības akcijas un ar iepriekšēju Pircēju piekrišanu tos par šīm akcijām informēt, informāciju sūtot uz Pircēju norādītajiem kontaktiem. Pārdevējam ir arī tiesības jebkurā brīdī vienpusēji, bez atsevišķa brīdinājuma mainīt apspriežamo tirgdarbības akciju nosacījumus un izbeigt jau pildīt uzsāktās akcijas.

6.6. Pārdevējam ir citas tiesības, kas ir paredzētas šajos Noteikumos vai Latvijas Republikas normatīvajos aktos.

 1. Pircēja saistības

7.1. Pircējam ir laikus jāsamaksā par iegādātajām precēm un jāpieņem tās šajos Noteikumos noteiktajā kārtībā. Izvēloties izņemt preces vienā no Fashion Investment Group SP. Z.O.O. Latvijas filiale veikaliem, Pircējam ir pienākums tās izņemt izvēlētajā veikalā Noteikumos norādītajos termiņos.

7.2. Pircējs apņemas uzglabāt un nenodot trešajām personām savus pievienošanās interneta veikalam pandorastore.lv datus. Atbildība par sekām, kas radušās neatbilstoši uzglabātu pievienošanās datus dēļ, attiecināma uz Pircēju.

7.3. Interneta veikala pandorastore.lv Pircējiem ir jāiepazīstas ar šiem Noteikumiem un UAB FASHION INVESTMENT GROUP Sp. z o.o. Lietuvos Privātuma politiku, kā arī jāievēro tās un citi nosacījumi, kas ir skaidri norādīti interneta veikalā, tie nedrīkst pārkāpt Latvijas Republikas normatīvos aktus.

 1. Pārdevēja saistības

8.1. Pārdevējs apņemas radīt iespēju izmantot interneta veikala pakalpojumus, kura darbības nosacījumus nosaka šie Noteikumi un citi pandorastore.lv paredzētie nosacījumi.

8.2. Pārdevējs apņemas Pircēja iegādātās preces piegādāt uz norādīto adresi, vadoties pēc šiem Noteikumiem.

8.3. Pārdevējs apņemas cienīt Pircēja privātuma tiesības uz viņam piederošo personisko informāciju, t. i., Pircēja Persona datus administrēt tikai Noteikumu, Privātuma politikas un Latvijas Republikas normatīvo aktu noteiktā kārtībā.

8.4. Noteikumu noteiktajos nosacījumos Pārdevējs apņemas piegādāt Pircēja pasūtītās preces un pieņemt Pircēja atgriežamās preces.

8.5. Rodoties neparedzētiem gadījumiem, kad neparedzētu apstākļu dēļ Pārdevējs nevar piegādāt interneta veikalā pandorastore.lv iegādātās preces, Pārdevējs apņemas Pircējam piedāvāt analoģisku vai pēc iespējas ar savām īpašībām līdzīgu preci. Pircējam atsakoties pieņemt, Pārdevēja kā analoģisku vai līdzīgu piedāvāto preci, Pārdevējs apņemas 14 (četrpadsmit) darba dienu laikā no Pircēja atteikuma saņemšanas atgriezt Pircējam viņa samaksāto naudu, ja tika veikta priekšapmaksa, bet, ja maksājums netika veikts – anulēt pasūtījumu.

8.6. Pircējam atgriežot preces, Pārdevējs apņemas atgriezt šo samaksāto naudu 14 (četrpadsmit) darba dienu laikā no preču atgriešanas Pārdevējam.

 1. Preču cenas, norēķinu par precēm veikšanas termiņi un kārtība

9.1. Preču cenas interneta veikalā pandorastore.lv ir norādītas eiro ar PVN.

9.2. Preču cenu pēc tam, kad Pārdevējs ir apstiprinājis pasūtījumu, mainīt nevar, izņemot gadījumus, kad preces cena mainījās, informācijas sistēmu tehniskas kļūmes dēļ vai citu no Pārdevēja neatkarīgu objektīvu iemeslu dēļ. Ja tādā gadījumā Pircējs nepiekrīt iegādāties preci par jauno cenu, Pircējs var atteikties no pasūtījuma, informēdams par to Pārdevēju 2 (divu) darba dienu laikā. Anulējot pasūtījumu, šajā punktā noteiktajā kārtībā, Pircējam atgriežamas visas viņa samaksātās summas.

9.3. Pircējs norēķinās par iegādātajām precēm vienā no šiem veidiem:

9.3.1. ar bankas pārskaitījumu (maksājums gaidām 3 darba dienu laikā);

9.3.2. skaidrā naudā, to samaksājot kurjeram, kurš piegādā preces (norēķinu veikšana piegādes laikā). 

 1. Pasūtījuma anulēšana

10.1. Pārdevējam ir tiesības, iepriekš nebrīdinot Pircēju, anulēt viņa pasūtījumu, ja Pircējs, izvēloties Noteikumu 9.3.1. punktā noteikto apmaksas veidu, par preci nesamaksā 3 (trīs) darba dienu laikā.

10.2. Tādā gadījumā, ja Pircēja priekšapmaksas maksājums par pasūtītajām precēm tika veikts, taču pasūtījuma laikā ar Pircēju neizdodas sazināties 3 (trīs) darba dienu laikā, Pārdevējam ir tiesības pasūtījumu vienpusēji bez atsevišķa brīdinājuma anulēt un Pircējam 14 (četrpadsmit) darba dienu laikā atgriez par precēm samaksāto naudu; šajā gadījumā Pārdevējam ir tiesības aprēķināt un neatmaksāt Preču piegādes maksājumu. 

10.3. Ja Pircējs apstiprina pasūtījumu Noteikumu 4.2. p. vai 4.3. punktā noteiktā kārtībā, taču vēlāk jebkādu iemeslu dēļ nolemj no pasūtījuma atteikties, neņemot vērā to, ka vai priekšapmaksas maksājums jau ir veikts vai vēl nav veikts, viņam ir tiesības 24 stundu laikā no pasūtījuma atteikties par to paziņojot Pārdevējam uz norādīto e-pasta adresi: info@pandorastore.lv. Saņēmis norādīto Pircēja paziņojumu, Pārdevējs Pircēja pasūtījumu tālāk nepilda un to anulē un, ja Pircēja maksājums jau tika veikts, 14 (četrpadsmit) darba dienu laikā Pircējam atmaksā viņa samaksāto naudu. Tādā gadījumā, ja Pircējs atteikumu iesniedz nokavējot 24 stundu termiņu, nauda par preci tāpat atgriežama, taču citas no tā izrietošās negatīvās sekas attiecināmas uz Pircēju.

10.4. Pārdevējam Noteikumu 6.4. punktā paredzētajā gadījumā ir tiesības, iepriekš nebrīdinot Pircēju, anulēt viņa pasūtījumu: i) ja Pārdevējam neizdodas sazināties ar Pircēju 2 (divu) darba dienu laikā pēc pasūtījuma iesniegšanas vai ii) ja Pircējs neiesniedz Pārdevējam lūgto informāciju Pārdevēja norādītajā termiņā vai iii) ja Pircējs neiesniedz Pārdevējam piekrišanu viņa personas datu pārbaudei.

10.5. Pārdevējam ir tiesības neapstiprināt pasūtījumu vai jebkurā laikā līdz tā piegādei / nodošanai Pircējam to atsaukt, kā arī nolemt nākotnē nepārdot Pircējam preces, ja ir pamats uzskatīt, ka Pircējs neatbilst šajos Noteikumos formulētajam Pircēja jēdzienam, un, ja preces tiek pirktas ne personiskām (galējā lietotāja) vajadzībām, bet uzņēmējdarbībai (pārpārdošanai, preču lietošanai sniedzot pakalpojumus vai ražojot citas preces u. c.). Rodoties šaubām, Pārdevējs var vērsties pie Pircēja par papildu apstiprinājumu sakarā ar Pircēja statusu. 

 1. Preču piegāde un izņemšana

11.1. Pircējam ir tiesības preces izņemt pašam vai tā norādītajai personai, ierodoties vienā no Pārdevējam piederošajiem veikaliem „Pandora” (konkrēts veikals, kurā ir iespējama preču izņemšana, izvēlams Preču pasūtījuma formēšanas laikā no norādītā izvēles saraksta), vai izvēlēties preču piegādes pakalpojumu; izvēloties pēdējo variantu, Pircējs apņemas Pārdevējam norādīt precīzu preču piegādes adresi.

11.2 Pircējs apņemas preces izņemt vai pieņemt pats vai norādīt citu sūtījuma saņēmēju.

11.3. Ja Pircējs pasūtīšanas laikā izvēlas kurjera pakalpojumu:

11.3.1. Pircējs apņemas norādīt precīzu preču piegādes vietu.

11.3.2. Pircējs apņemas preces pieņemt pats. Pieņemot preces, nepieciešams uzrādīt spēkā esošu personas identitāti apliecinošu dokumentu (personas identifikācijas karti, pasi vai jaunā parauga autovadītāja apliecību). Ja Pircējs preces pats pieņemt nevar, bet preces ir piegādāta uz Pircēja norādīto adresi, Pircējam nav tiesību izteikt Pārdevējam pretenzijas par preču nodošanu neatbilstošai personai.

11.4. Pircējs var izņemt preces bez maksas vienā no Preču izņemšanas centriem. Ja Pircējs pasūtījuma laikā izvēlas šo veidu:

11.4.1. Pasūtītās preces ir nepieciešams izņemt ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc tam, kad Pārdevējs ir informējis Pircēju pa telefonu un elektronisko pastu par to, ka preces ir iespējams izņemt.

11.4.2. Preces var izņemt tikai pasūtījumu iesniegusī persona vai persona, kura norādīta pasūtījuma iesniegšanas laikā. Izņemot preces, ir nepieciešams uzradīt Pārdevēja darbiniekam spēkā esošu personas identitāti apstiprinošu dokumentu (persona identifikācijas karti, pasi vai jaunā parauga autovadītāja apliecību).

11.5. Par piegādāšanu Latvijā, preces piegādājot uz Pircēja izvēlētu adresi, piemērojama maksa 2 EUR apmērā. Ja Pircēja pasūtījuma summa (pēc visām viņam piemērojamajām atlaidēm) atbilst interneta veikalā skaidri publicētajai groza summai, no kuras ir bezmaksas piegāde – preces piegādājamas bez maksas.

11.6. Pārdevējs saglabā tiesības mainīt preču piegādes maksu un pirkuma summu, no kuras piegāde ir bezmaksas. Spēkā esošie izcenojumi ir norādāmi pasūtījuma formēšanas logā tā, lai Pircējam būtu iespēja ar tiem iepazīties līdz pasūtījuma apstiprināšanai.

11.7. Preces Pircējam vai viņa norādītajai personai uz precīzi norādīto adresi sūtāmas pēc apmaksas saņemšanas, tādēļ piegādes termiņš uzsākams rēķināt no apmaksas par preci(-ēm) saņemšanas brīža, izņemot, ja rodas Noteikumu 6.4. punktā paredzēti apstākļi – tādā gadījumā preču piegādes termiņš uzsākams rēķināt no sazināšanās ar Pircēju dienas.

11.8. Pārdevējs apņemas pielikt visas pūles, lai iegādātā prece būtu piegādāta pēc iespējas ātrāk.

11.9. Pārdevējs nav atbrīvojams no atbildības par preču piegādes termiņu pārkāpšanu, ja preces Pircējam nav piegādātas vai nav piegādātas laikus trešo personu vainas vai no Pircēja neatkarīgu iemeslu dēļ.

11.10. Pircējam, izņemot vai saņemot preces uz norādīto adresi, ir nepieciešams kopā ar Pārdevēju vai viņa pilnvaroto pārstāvi pārbaudīt sūtījumu un preces stāvokli un parakstīt faktūrrēķinu, pavadzīmi vai citu sūtījuma nodošanas un pieņemšanas dokumentu. Pircējam, parakstot faktūrrēķinu, pavadzīmi vai citu sūtījuma nodošanas un pieņemšanas dokumentu, uzskatāms, ka sūtījums nodots atbilstošā stāvoklī, un preču bojājumi, kuru rašanās pamats nav attiecināms uz rūpnīcas brāķi, un preces(-ču) komplektācijas neatbilsmes (tādas, kuras iespējams noteikt apskatot preču ārpusi) nav. Pamanot, ka nodotā sūtījuma iepakojums ir sabojāts (saņurcīts, slapjš vai citādi no ārpuses sabojāts), prece(-es) ir sabojāta(-as) un (vai) prece(-es) ir neatbilstošā komplektācijā, Pircējam ir pienākums to atzīmēt faktūrrēķinā, pavadzīmē vai citā sūtījuma nodošanas un pieņemšanas dokumentā un, piedaloties Pārdevējam vai viņa pārstāvim, sagatavot brīvas formas sūtījuma un (vai) preces(-ču) bojājumu (neatbilsmju) aktu.

11.11. Pircējam neveicot Noteikumu 11.10. punktā norādītās darbības, Pārdevējs atbrīvojams no atbildības pret Pircēju preču bojājumu dēļ, ja tādu pārkāpumu rašanās pamatojums nav rūpnīcas brāķis, un preču komplektācijas neatbilsmju dēļ, ja šīs neatbilsmes nav iespējams noteikt, apskatot preci no ārpuses.

11.12. Visu pārdodamo preču īpašības norādāmas pie katras preces esošajā aprakstā. Pārdevējs neatbild par to, ka interneta veikalā esošo preču krāsa, forma, smarža vai citi parametri var neatbilst reālajam preču lielumam, formai, krāsai, Pircēja iztēles dēļ, ko ietekmējušas Pircēja lietotā monitora īpašības un Pircēja subjektīvais vērtējums.

11.13. Preču nejaušas pazušanas vai to sabojāšanas risks pāriet Pircējam no tā brīža, kad prece nodota Pircējam.

 1. Preču atgriešana, maiņa

12.1. Preces, kas iegādātas no pandorastore.lv, ir jāatdod un / vai jāapmaina saskaņā ar Latvijas Republikas Civilkodeksu.

12.2. Vēloties atgriezt kvalitatīvu preci(-es), Pircējam par to Pārdevējs ir jāinformē rakstiski (pa e-pastu) un jāaizpilda preču atgriešanas forma, kuru iespējams atrast pandorastore.lv sadaļā „Atgriešanas kārtība”. Norādīto preču atgriešanas formu Pircējs Pārdevējam var iesniegt arī kopā ar atgriežamam precēm ierakstītā sūtījumā. Ja Pircējs, iegādādamies preci, izmanto iespēju izņemt preci vienā no „Pandora” veikaliem, viņš var pats uz to pašu veikalu nogādāt atgriežamo preci, tā darba laikā.

12.3. Tiesības atgriezt kvalitatīvu un neizmantotu preci Pircējs var izmantot 30 (trīsdesmit) dienu laikā no preču piegādes dienas viņam, informējot par to Pārdevēju Noteikumu 12.2. punktā noteiktā kārtībā.

12.4. Atgriežot preces ievērojami šādi nosacījumi:

12.4.1. Pircējam paziņojumu Pārdevējam par preces atgriešanu ir jāiesniedz nenokavējot preces atgriešanai noteikto termiņu;

12.4.2. Atgriežamajai precei ir jābūt oriģinālā, kārtīgā iepakojumā;

12.4.3. Pircējs preci nedrīkst būt sabojājis;

12.4.4. Prece nedrīkst būt lietota (izmēģināta), tai ir jābūt tādai, kas nav zaudējusi tirgošanas izskatu (tai nedrīkst būt sabojātas etiķetes, noplēstas aizsargplēves u. c.) (šis punkts nav piemērojams tādā gadījumā, kad atgriežama nekvalitatīva prece);

12.4.5. Atgriežamajai precei ir jābūt tādā pašā komplektācijā, kādā to Pircējs saņēma;

12.4.6. Visas dāvanas, kuras tika piegādātas kopā ar iegādāto preci, ir jāatgriež kopā ar atgriežamajām precēm.

12.4.7. atgriežot preci, ir jāiesniedz tās iegādāšanās dokuments un aizpildīts atgriešanas dokuments;

12.4.8. Preces iegādāšanās un atgriešanas izdevumi attiecināmi uz Pircēju, izņemot gadījumus, kad atgriežama nekvalitatīva prece – tādā gadījumā preces atgriešanas izdevumi attiecināmi uz Pārdevēju;

12.4.9. Nauda par atgriežamajām precēm atmaksājama uz Pircēja norādīto bankas kontu. 

12.5. Ja Pircējs pandorastore.lv iegādājas preču kopumu, kuru Pārdevējs ir sakomplektējis kā vienu preci, tam ir pienākums atgriezt Pārdevējam visu preču kopumu, t. i., Pircējam preču atgriešanai paredzētās tiesības ir spēkā tikai atgriežot visus preču kopumu. Tādā gadījumā, ja Pircējam, tiecoties atgriezt preci, nav apmierināts kaut viens no 12.4.1.–12.4.7. punktā norādītajiem nosacījumiem, Pārdevējam ir tiesības atteikties pieņemt atgriežamo preču kopumu. 

12.6. Pārdevējam ir tiesības atteikties pieņemt Pircēja atgriežamās preces, ja nav ievēroti preču atgriešanas nosacījumi.

12.7. Ja Pircējs izmanto Noteikumu 5.3. punktā nostiprinātās tiesības, nauda viņam atgriežama 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc tam, kad Pārdevējs ir saņēmis Pircēja paziņojumu, bet, ja preci Pircējs neatgriež Pārdevējam, šajā punktā noteiktais termiņš rēķināms no preces atgriešanas Pārdevējam dienas.

12.8. Pārdevējam ir tiesības neatgriezt Pircējam viņa samaksāto summu tikmēr, kamēr preces nav atgrieztas Pārdevējam un nav pārbaudīta to atbilstība Noteikumu 12.4.2.–12.4.7. punktam. 

12.9. Ja, mainot preces, rodas cenu atšķirības, Pircējam ar Pārdevēju ir jānorēķinās pēc pārrēķinātajām cenām. 

 1. Informācijas apmaiņa

13.1. Pārdevējs Pircējam paziņojumus sūta, izmantodams Pircēja reģistrācijas formā norādītos kontaktus – e-pasta adresi un/vai tālruņa numuru, bet Pircējs, vēlēdamies vērsties pie Pārdevēja, var izmantot visus sakaru kanālus, kas ir norādīti interneta veikala pandorastore.lv sadaļā „Kontakti”.

 1. Atbildība

14.1. Pircējs ir pilnībā atbildīgs par reģistrācijas formā norādīto datu pareizumu. Ja Pircējs reģistrācijas formā norāda neprecīzus datus, Pārdevējs neatbild par tādēļ nodarītajām sekām un iegūst tiesības pieprasīt no Pircēja pieredzēto zaudējumu atlīdzināšanu.

14.2. Pircējs ir pilnībā atbildīgs par savām darbībām, kas ir veiktas interneta mājas lapā, izmantojot pandorastore.lv.

14.3. Pircējs atbild par savu reģistrācijas datu drošību un/vai nodošanu trešajām personām. Tādā gadījumā, ja trešā persona Pircēja reģistrācijas datus izmanto tam, lai pievienotos pandorastore.lv un turpmāko ar to saistīto darbību veikšanai (piemēram, pasūtījuma iesniegšanai), Pārdevējs tādu personu uzskata par Pircēju.

14.4. Pārdevējs ir atbrīvojams no jebkādas atbildības visos gadījumos, kad zaudējumi rodas tādēļ, ka Pircējs, neņemot vērā Pārdevēja rekomendācijas un savas saistības, nav iepazinies ar šiem Noteikumiem, kaut arī tāda iespēja viņam tika dota.

14.5. Rodoties zaudējumiem, vainīgā puse atlīdzina otrai pusei tiešos zaudējumus.

 1. Pārdevēja piemērojamie tirgdarbības līdzekļi

15.1. Pārdevējs var veikt dažāda rakstura akcijas, jebkurā brīdi vienpusēji, bez atsevišķa brīdinājuma mainīt to nosacījumus, tās izbeigt.

 1. Citi nosacījumi 

16.1. Šie Noteikumi ir sagatavoti, vadoties pēc Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem.

16.2. Uz šo Noteikumu pamata izrietošām attiecībām piemērojamas Latvijas Republikas tiesības.

16.3. Visas nesaskaņas, kas rodas šo Noteikumu pildīšanas dēļ, risināmas sarunu ceļā. Neizdodoties vienoties, strīdi risināmi Latvijas Republikas likumu noteiktā kārtībā.